Etiket: Yığma Prensibi

Siber Güvenlik

Kriptografi

Yazar:

Kriptoloji, şifre bilimidir. Çeşitli iletilerin, yazıların belli bir sisteme göre şifrelenmesi, bu mesajların güvenlikli bir ortamda alıcıya iletilmesi ve iletilmiş mesajın deşifresiyle uğraşır. Günümüz teknolojisinin baş döndürücü hızı göz önünde alındığında, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan güvenlik açığının da taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır. Kriptoloji; askerî kurumlardan, kişiler arası veya özel devlet kurumları arasındaki iletişimlerden, sistemlerin oluşumunda ve işleyişindeki güvenlik boşluklarına kadar her türlü dalla alakalıdır. Kriptoloji bilimi kendi içerisinde iki farklı branşa ayrılır Kriptografi; şifreleri yazmak ve Kriptanaliz;
şifreleri çözmek ya da analiz etmek ile uğraşır.
Modern Kriptoloji temelde üç görevi yerine getirmek için kullanılır.
Verinin okunmasını ve değiştirilmesini engelleme ve verinin belirtilen kişi
tarafından gönderildiğinin garanti altına alınması. Bir hacker yada kötü niyetli
herhangi bir kişi internet gibi güvenli olmayan ortamlarda iki merkez arasındaki haberleşmeleri dinleyebilir ve bu haberleşmelerde gönderilen veriler üzerinde işlemler yapabilir. Bu işlemler genelde üç şekilde olabilir. Verinin gitmesini engelleme (intercept), veriyi sadece okuma (read), veriyi değiştirme (modify). Bu tip işlemlerin yapılmasını engellemek amacıyla şifreleme bir bilim olarak çalışmaktadır. 
Kriptolojik yapılara basit birkaç örnek verecek olursak tarihten günümüze
kullanılan bazı şifreleme teknikleri şunlardır: Tarihin ilk kriptolojik fikirleri İngilizcede transposition and substitution cipher adını taşır, yani yer değiştirme ve harf değiştirme şifrelemesi.