Etiket: ABD siber güvenlik eylem planı

Siber Güvenlik

Ülkelerin Siber Güvenlik Eylem Planları

Yazar:

Türkiye:Son dönemde ülkemizde siber güvenliğin sağlanmasına yönelik hız kazanan çalışmalarla, risklerin minimize edilmesi, yönetilebilir ve kabul edilebilir düzeylerde tutulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme …