Kategori: Siber Güvenlik

Siber Güvenlik

Kriptografi

Yazar:

Kriptoloji, şifre bilimidir. Çeşitli iletilerin, yazıların belli bir sisteme göre şifrelenmesi, bu mesajların güvenlikli bir ortamda alıcıya iletilmesi ve iletilmiş mesajın deşifresiyle uğraşır. Günümüz teknolojisinin baş döndürücü hızı göz önünde alındığında, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan güvenlik açığının da taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır. Kriptoloji; askerî kurumlardan, kişiler arası veya özel devlet kurumları arasındaki iletişimlerden, sistemlerin oluşumunda ve işleyişindeki güvenlik boşluklarına kadar her türlü dalla alakalıdır. Kriptoloji bilimi kendi içerisinde iki farklı branşa ayrılır Kriptografi; şifreleri yazmak ve Kriptanaliz;
şifreleri çözmek ya da analiz etmek ile uğraşır.
Modern Kriptoloji temelde üç görevi yerine getirmek için kullanılır.
Verinin okunmasını ve değiştirilmesini engelleme ve verinin belirtilen kişi
tarafından gönderildiğinin garanti altına alınması. Bir hacker yada kötü niyetli
herhangi bir kişi internet gibi güvenli olmayan ortamlarda iki merkez arasındaki haberleşmeleri dinleyebilir ve bu haberleşmelerde gönderilen veriler üzerinde işlemler yapabilir. Bu işlemler genelde üç şekilde olabilir. Verinin gitmesini engelleme (intercept), veriyi sadece okuma (read), veriyi değiştirme (modify). Bu tip işlemlerin yapılmasını engellemek amacıyla şifreleme bir bilim olarak çalışmaktadır. 
Kriptolojik yapılara basit birkaç örnek verecek olursak tarihten günümüze
kullanılan bazı şifreleme teknikleri şunlardır: Tarihin ilk kriptolojik fikirleri İngilizcede transposition and substitution cipher adını taşır, yani yer değiştirme ve harf değiştirme şifrelemesi.

Siber Güvenlik

Ülkelerin Siber Güvenlik Eylem Planları

Yazar:

Türkiye:Son dönemde ülkemizde siber güvenliğin sağlanmasına yönelik hız kazanan çalışmalarla, risklerin minimize edilmesi, yönetilebilir ve kabul edilebilir düzeylerde tutulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme …

Elektrik ElektronikSiber GüvenlikSistemYazılım

5G, 5G Nedir? 5G Teknolojileri Nelerdir?

Yazar:

1. Özet Ağ dilimleme, mevcut ağın ve gelecekteki hücresel ağların esnekliğini artırmada önemli bir rol oynayacaktır. Ağ dilimlemede, fiziksel hücresel ağ tipik olarak heterojen bir dilim olarak …

Siber Güvenlik

SQLMAP Nedir?

Yazar:

SQLMAP Nedir? Hedef veritabanına gönderdiği çeşitli sorgular/komutlar ile sistemin üzerinde ki sql injection tipini tespit eder ve kendisine sağlanan paramatreler yardımıyla çeşitli bilgileri alır. Windows Dos …

Siber Güvenlik

Kerberos Nedir? Kerberos 4, Kerberos 5

Yazar:

1. Kerberos Nedir? Kerberos güvenli olmayan bir ağ üzerinde haberleşen kaynakların, bilet mantığını kullanarak kendi kimliklerini ispatlamak suretiyle iletişim kurmalarını sağlayan bir bilgisayar ağı kimlik doğrulama protokolüdür. Protokolün …

GenelSiber GüvenlikSistem

Sis Bilişim (Fog Computing) ve Uç Bilişim (Edge Computing) Teknolojisi

Yazar:

Özet Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) ortaya çıkması, ara  bağlantıyı ve her yerde bulunan devasa şeyler arasında iletişim emsali olarak bilinen büyük ve heterojen miktarda veri üretimi veri …

Siber Güvenlik

Kablosuz Giyilebilir Teknlojiler İçin Büyük Veri Analiz Sistemini Koruyan Bir Gizlilik Sensör Ağı

Yazar:

ÖZET Büyük veri ve yapay zeka hızla gelişiyor. Birçok alanda büyük veri analizi uygulanmıştır. Bunlardan biri de akıllı sağlık hizmetleridir. Bu durum veriler aktarım sırasında sızdırıldığında …